gospodarka ekstensywna - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
to taki typ gospodarki, na który mogą sobie pozwolić jedynie państwa, które posiadają rozległe obszary użytków rolnych. W krajach tych nie ma konieczności osiągania bardzo wysokich plonów. Jakość i wydajność zastąpiona zostaje ilością.

W Polsce gospodarka ekstensywna rozwinęła się wraz z rozrostem folwarków szlacheckich i wielkich latyfundiów magnackich (przede wszystkim położonych na terenach dzisiejszej Ukrainy) od XV wieku.