bitwa pod Beresteczkiem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana w dniach 28 do 30 czerwca 1651 roku pomiędzy wojskami koronnymi dowodzonymi przez króla Jana II Kazimierza (ok. 27 tysięcy stanowiło wojsko zaciężne i ok. 30 tysięcy pospolite ruszenie z armią kozacko-tatarską dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego (60 tysięcy Kozaków i ok. 25 tysięcy Tatarów). W pierwszej fazie bitwy 28-29 czerwca polska jazda poniosła klęskę, sukces przyniosło uderzenie 30 czerwca całością sił. Polacy rozbili oddziały kozackie, a Tatarów zmusiły do odwrotu (Tatarzy uprowadzili Chmielnickiego). Cała kampania zakończyła się podpisaniem polsko-kozackiej ugody w Białej Cerkwi 28 września, które zawierały korzystne zapisy dla Polski.