bitwa pod Cecorą - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana na terenach mołdawskich pomiędzy 18 a 29 września 1620 roku pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana SStanisława Żółkiewskiego (ok. 7-8 tysięcy) a armią turecko-tatarską. Porażka Polaków, których morale po klęsce 19 września załamały się. Podczas odwrotu 6 października tabor polski został rozbity. Zginął hetman Żółkiewski.