Grody Czerwieńskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
to południowo-wschodnie pogranicze polsko-ruskie, którego trzon stanowiło dorzecze Huczwy, pomiędzy Bugiem, Wieprzem, ziemią bełską i późniejszą ziemią chełmską. W X i XI wieku stanowiło przedmiot walk między Polską a Rusią Kijowską. Na krótko Polacy opanowali te tereny w 1018, a następnie 1069 roku. W pozostałym okresie zwierzchność nad nimi sprawowała Ruś. W XIII wieku zostały włączone do Rusi Halicko-Wołyńskiej, a następnie wchłonięte przez księstwo bełskie (część w granicach ziemi chełmskiej). Znaczenie ziemi czerwieńskiej jest do dziś dyskusyjne.