konfederacja warszawska - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
akt konfederacji został uchwalony 23 stycznia 1573 roku w Warszawie podczas obrad sejmu konwokacyjnego. Postulaty zapisów zgodne były z ideami ruchu egzekucyjnego. Po śmierci Zygmunta Augusta konfederacja miała zapewnić bezpieczeństwo w kraju. Przede wszystkim gwarantowała bezwarunkowy i wieczysty pokój miedzy różniącymi się wiarą. Konfederacja zapewniała różnowierczej szlachcie i miastom królewskim równy dostęp do godności i urzędów. Zapis konfederacji został wpisany do artykułów henrykowskich.