Trybunał Koronny - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
najwyższy sąd apelacyjny dla szlachty, który istniał od 1578 roku. Do jego kompetencji należało rozstrzyganie odwołań od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w sprawach karnych i cywilnych, które wcześniej leżało w gestii króla Rzeczpospolitej. W skład Trybunału wchodzili przedstawiciele szlachty wybierani na rok w sejmikach deputackich (27 deputatów szlacheckich i 6 duchownych). Na czele Trybunału stał marszałek.