Hohenzollernowie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
dynastia niemiecka ze Szwabii, od 1191 roku właściciele burgrabstwa norymberskiego i posiadłości we wschodniej Frankonii, W XIII wieku ród podzielił się na dwie linie – szwabską i frankońska. Przedstawiciel linii frankońskiej – Fryderyk I Otrzymał w 1411 roku Brandenburgię, a następnie godność margrabiego brandenburskiego i elektora, co podniosło prestiż rodziny w Rzeszy. Od 1525 roku Hohenzollernowie sprawowali władzę w Prusach Książęcych (Albrecht Hohenzollern), które w 1701 roku zostało przekształcone w Królestwo Prus. W latach 1871-1918 Hohenzollernowie nosili tytuł cesarza Niemiec.