Piastowie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplastę rodu - Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego księcia piastowskiego - Ziemowita (Siemowita). Od czasów Ziemowita utrwalała się w obrębie rodu dziedziczność władzy.

Kolejnymi władcami byli: Leszek i Ziemomysł (Siemomysł, ok. 900-ok. 960), ojciec Mieszka I (ok. 935-992), pierwszego historycznego księcia Polski.