pacta conventa - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
zmienne warunki elekcji, kierowane do każdego kolejnego elekta. Pierwszy raz zawarte przy pierwszej wolnej elekcji śmierci Zygmunta Augusta. Była to umowa pomiędzy szlachtą a nowo wybranym królem, w której elekt osobiście składał pewne zobowiązania wobec wyborców polityczne i finansowe. W przeciwieństwie do artykułów henrykowskich były inne dla każdego monarchy. Wraz z nimi stanowiły podstawę utrzymania zasad demokracji szlacheckiej w Polsce.