klientela - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
partner, czyli patron, dysponujący znacznymi zasobami, zapewnia słabszemu, czyli klientowi, osłonę i za to może domagać się od niego różnorodnych świadczeń. Magnateria w Polsce wytworzyła system klienteli szlacheckiej, za pośrednictwem której wybierała własnych kandydatów do sejmu, deputatów Trybunału Koronnego i Litewskiego, kontrolowała także sejmiki i sądy ziemskie. Dzięki temu to właśnie ta warstwa miała najistotniejszy wpływ na życie polityczne w kraju.