unia w Mielniku - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
unia polsko-litewska zawarta w Piotrkowie 3 października 1501 r. i zatwierdzona przez Aleksandra Jagiellończyka 23 października 1501 roku w Mielniku w związku z elekcją Aleksandra Jagiellończyka na króla Polski. Głównym jej postanowieniem była zgoda na daleko idący związek Polski i Litwy( [państwa] łączą się i spalają w jedno nierozdzielne i nieróżne ciało), będący faktycznie unią realną zdominowaną przez Polaków. Unia zakładała także wspólną elekcję władcy - króla polskiego, co spowodowało iż Jagiellonowie tracili tym postanowieniem dziedziczne prawa do Litwy. Każdy przyszły władca został zobowiązany do zatwierdzenia wszelkich dotychczasowych praw Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas koronacji.