taksacja dóbr - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
taksacja dóbr ziemskich - próba wyceny majątków ziemskich w celu ich właściwego, proporcjonalnego opodatkowania. Taksację dóbr usiłował wprowadzić Zygmunt I Stary, ale spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem.