zasada relucji - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
relucję chciał ją przeprowadzić Zygmunt I Stary, polegała na zamianie uciążliwego dla szlachty obowiązku pospolitego ruszenia na stałe podatki, z których miano utrzymywać stałą armię. Niestety, ze szkodą dla państwa ta próba nie powiodła się. Problem został częściowo rozwiązany przez sejm 1562/1563, kiedy to utworzono wojsko kwarciane.