Geograf bawarski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
anonimowy zapis z połowy IX wieku, który zawiera opis głównie słowiańskich terytoriów plemiennych (wymienia 56 plemion) położonych na północ od Dunaju i na wschód od Łaby i Soławy. Dokument zawiera wiadomości o niektórych plemionach polskich: Wiślanach, Ślęzanach, Opolanach, Wolinianach, Golęszycach. Miał posłużyć królowi niemieckiemu Ludwikowi Niemieckiemu do rozpoznania potencjału wojskowego plemion słowiańskich.