taksy wojewodzińskie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
narzucenie przez wojewodów cen towarów krajowych i zagranicznych (z wyjątkiem zboża). Taksy wprowadził król Władysław II Jagiełło statutem warckim w 1423 roku, co zostało potwierdzone statutami nieszawskimi w 1454 przez Kazimierza IV Jagiellończyka i przywilejem piotrkowskim w 1496 przez Jana I Olbrachta. Stosowano je aż do rozbiorów. Taksy świadczyły o uprzywilejowanej ekonomicznej pozycji szlachty w stosunku do mieszczaństwem.