sekularyzacja - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
inaczej zeświecczenie, odchodzenie od sfery sacrum do profanum,. Wyraz pochodzi od łacińskiego słowa saeculum, czyli wiek, stulecie. przejęcie władzy (majątku, urzędów) od dostojników hierarchii kościelnej przez przedstawicieli władz świeckich.

W Polsce wiąże się przede wszystkim z rozwiązaniem państwa zakonnego (krzyżackiego) i utworzeniem Księstwa Pruskiego. Nastąpiło to w 1525 roku za zgoda króla Polski Zygmunta I Starego. Pierwszym władcą Prus Książęcych został Albrecht Hohenzollern (luteranin), który złożył polskiemu władcy hołd w Krakowie.