poradlne - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
do XIII-XIV wieku danina prawa książęcego, pobierana w zależności od rozmiarów uprawianej ziemi (jednostką było 1 radło - ok. 8,4 ha - stąd nazwa). Za Kazimierza III Wielkiego poradlne stało się stałym (rocznym) podatkiem, płaconym przez szlachtę i duchowieństwo od każdego łanu ziemi chłopskiej.