sejmik ziemski - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
od końca XIV wieku zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa - organizacja terytorialna stanu szlacheckiego. Wywodził się ze zjazdu urzędników ziemi, na który zaczęła przybywać szlachta. Jego rola wzrosła dzięki przywilejowi nieszawskiemu z 1454 roku.

Obradom sejmiku przewodniczył starosta (Wielkopolska), wojewoda (Małopolska) lub najwyższy godnością urzędnik ziemski. Stopniowo od pierwszej wolnej elekcji ukształtowała się funkcja marszałka sejmikowego. Sejmik uchwalał lokalne podatki i tworzył sąd sejmikowy.