Prusy Książęce - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
państwo utworzone po sekularyzacji państwa krzyżackiego, na podstawie traktatu krakowskiego 1525 (hołd pruski), zawartego między Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem, lenno Polski, ze stolicą w Królewcu.

Od 1618 w unii personalnej z Brandenburgią, za zgodą Zygmunta III Wazy. Za panowania Jana II Kazimierza, w 1657 uzyskały niezależność od Rzeczypospolitej, za cenę porzucenia przez Brandenburgię sojuszu ze Szwecją w czasie potopu (traktaty welawsko-bydgoskie).

W 1701 wraz z Brandenburgią utworzyły Królestwo Prus.