husytyzm - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Husyci, czeska sekta religijna i narodowo-polityczna, założona w 1419 przez Jana ikę spośród zwolenników Jana Husa. Pierwotnie byli zwani wiklefistami, a od 1420 husytami. Odłam radykalny to taboryci.

Husyci jako źródło objawienia uznawali wyłącznie Pismo Święte. Odrzucali kult obrazów, sakramenty, spowiedź, ostatnie namaszczenie, naukę o przeistoczeniu, czyśćcu, wstawiennictwie świętych, a także relikwie, pokutę i wszystkie święta kościelne z wyjątkiem niedzieli.

Umiarkowane skrzydło husytów żądało udzielania komunii pod dwiema postaciami i wprowadzenia ścisłej dyscypliny kościelnej. Przewodził mu Jan z Rokycan - nazywano ich utrakwistami lub kalikstynami.