układ wiedeński 1515 - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
układ zawarty 22 lipca 1515 roku pomiędzy dwoma dynastiami panującymi w Europie - Jagiellonami I Habsburgami. Jagiellonów reprezentował Zygmunt I Stary (król Polski) oraz Władysław II Jagiellończyk (król Czech i Węgier), zaś Habsburgów cesarz Maksymilian I.

Cesarz w zamian za wycofanie poparcia dla Moskwy i Krzyżaków (w konflikcie z Polską) doprowadził do podwójnego małżeństwa dzieci króla Władysława (Anna i Ludwik) z wnukami cesarza (Ferdynand i Maria). Pozornie korzystny dla Polski układ umożliwił Habsburgom przejęcie tronów w Czechach i na Węgrzech w 1526 roku po śmierci w bitwie pod Mohaczem Ludwika Jagiellończyka.