bitwa pod Orszą - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana 8 września 1514 roku na terenach wschodniej Białorusi pomiędzy armią litewsko-polską (ok. 30 tysięcy), którą dowodził hetman Ostrogski, a armią moskiewską (ok. 80 tysięcy). Wielki sukces oręża polskiego zakończony rozbiciem armii z Moskwy.