bitwa pod Świecinem - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
bitwa rozegrana 17 września 1462 roku miedzy polskimi wojskami zaciężnymi dowodzonymi przez Piotra Dunina, a armią krzyżacką. Sukces Polski, który umożliwił Duninowi rozpoczęcie akcji zaczepnej na północnym Pomorzu.