Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
wypowiadał posłuszeństwo królowi. Zobacz; rokosz.