interrex - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
król tymczasowy, międzykról (łac. inter-między, rex-król) – określenie regenta państwa. Stanowisko to wzorowane było na urzędzie sprawowanym w czasach Cesarstwa Rzymskiego, podczas bezkrólewia. Interrex był najwyższym dostojnikiem państwowym sprawującym niektóre funkcje monarsze w czasie bezkrólewia. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1572-1764 był nim najczęściej prymas Polski.