Słowianie - słownik pojęć historycznych
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
ogół ludności, która posługiwała się językami słowiańskimi, posiadająca wspólne źródła kulturowe, pochodzenie, podobne zwyczaje, obrzędy i wierzenia. Stanowili najbardziej liczną indoeuropejską grupę ludnościową w Europie. Zamieszkująca wschodnią, środkową oraz południową część Europy a także północną część Azji.