Polska droga do zjednoczonej Europy
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
25 maja 1990 roku Polska złożyła w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie stowarzyszenia z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, zaś 11 grudnia 1992 roku wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej złożyła wniosek o rozpisanie kalendarze przyjęcia do wspólnej Europy. Silne jednak były opory przed przyjęciem nowych członków do wspólnoty – zwracano uwagę na zacofanie gospodarcze i infrastrukturalne nowych kandydatów, bano się otwarcia rynków pracy dla Polaków, a także wzrostu przestępczości, prostytucji czy korupcji.

Mimo to w lutym 1994 roku podpisano układ o stowarzyszeniu Polski z Unią, dzięki któremu Polska zaczęła otrzymywać pomoc finansową (do 2003 roku ok. 6 miliardów euro). Wsparcie ze środków unijnych przyspieszyło modernizację kraju, przede wszystkim rozwój infrastruktury, inwestycje w ochronę środowiska, szkolnictwo, a także unowocześnienie rolnictwa. Liczyła się także polska misja dyplomatyczna i przekonywanie sceptyków koncepcji poszerzenia UE. Podkreślano, że wstąpienie Polski do europejskich struktur wzmocni bezpieczeństwo na kontynencie, rozszerzy strefę wymiany handlowej, ożywi dyskusję o przyszłości europejskiego kontynentu. Głównym negocjatorem z polskiej strony był Jan Kułakowski. Rosnące szanse na przystąpienie Polski do Unii spowodowały, że także w kraju rozpoczęto wiele kampanii na rzecz podniesienia świadomości społecznej o Unii Europejskiej, jej przeszłości, strukturach, zadaniach i przyszłości, podkreślając jak wielka rolę może odegrać w rozwoju III RP. Liczba przeciwników, obawiających się utraty przez Polskę suwerenności i tożsamości kulturowej była znaczna (obawiano się także wykupu polskiej ziemi przez zachodnich sąsiadów, upadku firm, które nie będą konkurencyjne w stosunku do firm zachodnich, likwidacji rodzinnych gospodarstw) więcej jednak było zwolenników polskiego członkostwa.

13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze Polska zakończyła negocjacje akcesyjne. Na przełomie marca i kwietnia 2003 roku Parlament Europejski zatwierdził traktat akcesyjny nowych państw, w tym Polski. 16 kwietnia nastąpiło podpisanie w Atenach traktatu o rozszerzeniu Unii, rozpoczął się proces ratyfikacji traktatu w 25 państwach. 8 czerwca 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. W sumie głosowało 58,85 % społeczeństwa polskiego, z których 77,45% opowiedziało się za przystąpieniem do Unii. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami przystąpiła do Unii Europejskiej.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ziemie polskie u progu I wojny światowej
2  Powstanie i rozwój państwa krzyżackiego w Prusach
3  Panowanie Kazimierza OdnowicielaKomentarze
artykuł / utwór: Polska droga do zjednoczonej Europy
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: