Polityka polska w latach 1989-2011
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rząd Tadeusza Mazowieckiego był rządem koalicyjnym – ludzie „Solidarności” mieli tylko połowę resortów. Resorty bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych i obrony narodowej zachowali członkowie PZPR, mieli także poparcie w administracji terenowej. W kraju panowała atmosfera chaosu gospodarczego, do czego przyczyniło się uwolnienie cen żywności (1 sierpnia – jeszcze przez rząd Mieczysława Rakowskiego). Na terenie Polski nadal stacjonowały wojska Armii Czerwonej, a sąsiedzi należeli wciąż do bloku socjalistycznego. Jednak polski przykład pociągnął za sobą inne kraje bloku, które kolejno odsuwały od władzy komunistów. Dzięki temu Mazowiecki miał wolną rękę i mógł przyspieszyć wprowadzanie zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych.

Mimo głosów, iż przemiany mogły przebiegać szybciej i szybciej można było usunąć komunistycznych przedstawicieli z rządu, przecinając powiązania ludzi PZPR ze służbami specjalnymi i spółkami państwowymi, rząd oraz Sejm kontraktowy doprowadził do utworzenia fundamentów nowego państwa. 29 grudnia 1989 znowelizowano konstytucję, przywracając nazwę Rzeczpospolita Polska, usuwając ideologiczną preambułę, wykreślając zdanie o przewodniej roli PZPR i przyjaźni z ZSRR. Równouprawniono wszelkie formy własności, umożliwiono prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej. W 1990 roku miejsce komunistycznych świąt (22 lipca, 7 listopada) wprowadzono święta: 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada. Masowo likwidowano komunistyczne pomniki, zmieniano nazwy ulic, placów, skwerów. 6 kwietnia 1990 roku zniesiono cenzurę i znowelizowano prawo prasowe, wprowadzono pakiet ustaw policyjnych (MO zastąpiła Policja, SB – Urząd Ochrony Państwa).

Rozpoczęła się weryfikacja dawnych funkcjonariuszy. Do połowy 1990 roku usunięto z rządu komunistycznych przedstawicieli. Mazowiecki „grubą kreską” odciął się od przeszłości na rzecz przyszłości. Nie rozliczył działaczy PZPR, nie dokonał lustracji i dekomunizacji ułatwiając dawnej władzy zachowanie wpływów i miejsce w polityce, co powoduje spory do dnia dzisiejszego. Najważniejsze były jednak głębokie reformy ekonomiczne przeprowadzone pod kierunkiem wicepremiera Leszka Balcerowicza. Zniesiono system nakazowo-rozdzielczy, wprowadzono zasady wolnorynkowe, rozpoczęto także prywatyzację państwowych zakładów.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Unia lubelska 1569
2  Pierwsze państwa słowiańskie
3  Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)Komentarze
artykuł / utwór: Polityka polska w latach 1989-2011
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: