Stan wojenny 1981 i schyłek socjalizmu w Polsce
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W PZPR do głosu doszedł „beton partyjny” pragnący odwetu na opozycji. Jaruzelski usiłował jednak porozumieć się z Wałęsą, proponując zgodę na działalność związku w zamian za jego odcięcie się od opozycji i ograniczenie postulatów. Opanowanie sytuacji w kraju trwało kilka miesięcy. Mimo tego 1 maja odbyły się opozycyjne kontrmanifestacje, a 3 maja wielotysięczne pochody (podobna atmosfera panowała w rocznicę porozumień sierpniowych). Dysproporcja sił pomiędzy władzą a opozycją nakazywała oczekiwanie i pracę nad społeczną świadomością.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono oficjalnie 22 lipca 1983 roku. Zwolniono część internowanych opozycjonistów. W latach osiemdziesiątych władze przystąpiły do neutralizacji „Solidarności”, tworząc między innymi kontrolowane organizacje związkowe, które 24 listopada 1984 roku powołały Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które zrzeszało prawie 6 milionów osób. W kraju wciąż posługiwano się propagandą walcząc m.in. Ze „spekulacją” i „pasożytami”. Nie zdecydowano się na radykalne reformy, płace wciąż malały, produkcja spadała, a jedyna receptą na przywrócenie równowagi było podnoszenie cen. Brak akceptacji społecznej dla rządów Wojciecha Jaruzelskiego spowodował potrzebę porozumienia z demokratyczną opozycją. 11 września 1986 roku generał Czesław Kiszczak oznajmił uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Trzy tygodnie później zwolniony Lech Wałęsa powołał Tymczasową Radę „Solidarności”. W 1987 roku „Solidarność” zaczęła wychodzić z podziemia, powstawały także inne organizacje polityczne, takie jak: Polska Partia Socjalistyczna, konserwatywny Ruch Polityki Realnej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pielgrzymka Jana Pawła II z czerwca 1987 roku umocniła autorytet Kościoła i opozycji. Jaruzelski mimo prób reform gospodarczych i reformy centralnej administracji państwowej nie umiał opanować sytuacji w kraju. Państwa zachodnie kredyty dla Polski uzależniały od procesu liberalizacji. O spadku akceptacji dla władz świadczyła zarówno frekwencja w wyborach do Sejmu w 1985 roku, jak i wynik referendum z listopada 1987 roku. Już w 1987 roku pojawiły się propozycje ze strony opozycji zawarcia „paktu antykryzysowego” - w zamian za legalizację „Solidarności” i swobodę działania niezależnych stowarzyszeń opozycja wzięłaby współodpowiedzialność za reformy w kraju – oferta nie została podjęta.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Koronacja Bolesława Chrobrego
2  Rządy Władysława III Jagiellończyka
3  Pierwsze próby zjednoczenioweKomentarze
artykuł / utwór: Stan wojenny 1981 i schyłek socjalizmu w Polsce
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: