Polski październik 1956
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Istota tego systemu polega na tym, że wytworzona została jednostkowa, hierarchiczna drabina kultów. Każdy taki kult obejmował określony obszar, na którym funkcjonował. W bloku państw socjalistycznych na szczycie tej hierarchicznej drabiny kultów stał Stalin. Przed nim chylili głowy nie tylko inni przywódcy KPZR i kierownicy Związku Radzieckiego, lecz tak samo kierownicy partii komunistycznych i robotniczych krajów obozu socjalistycznego. Ci ostatni, tj. pierwsi sekretarze komitetów centralnych partii poszczególnych krajów, zasiadali na drugim stopniu drabiny kultu jednostki, oblekali się znowu we władcze szaty nieomylności i mądrości. […]Nie chciałbym szerzej powracać do smutnych kart przeszłości, w której panował u nas system kultu jednostki. System ten gwałcił zasady demokratyczne i praworządności. Przy tym systemie łamano charaktery i sumienia ludzkie, deptano ludzi, opluwano ich cześć. Oszczerstwo, kłamstwo i fałsze, a nawet prowokacje służyły za narzędzia sprawowania władzy.
Doszło u nas do tragicznych faktów, że niewinnych ludzi posłano na śmierć. Wielu innych więziono, niewinnie nieraz przez długie lata, w tym również i komunistów. Wielu ludzi poddano bestialskim torturom. Siano strach i demoralizację. Na glebie kultu jednostki wyrastały zjawiska, które naruszały, a nawet przekreślały najgłębszy sens władzy ludowej.

21 października oficjalnie KC PZPR na I sekretarza wybrało Władysława Gomułkę. Zmiany przez niego zapowiedziane, wśród których najważniejsze dotyczyły demokratyzacji państwa, zostały poparte na wiecu warszawiaków na Placu Defilad 24 października 1956 roku. Jawnym dowodem zmian było opuszczenie Polski przez radzieckich generałów (w tym Rokossowskiego). Wydarzenia październikowe zmobilizowały społeczeństwo – organizowano manifestacje, rozwiązywano spółdzielnie produkcyjne, z zakładów na taczkach wywożono znienawidzonych dyrektorów czy majstrów. W latach 1956-1957 zrehabilitowano około 1,5 tysiąca osób, co stanowiło jednak tylko część represjonowanych.

Nadzieje na demokratyzację szybko zostały rozwiane. Przyczyniło się do tego między innymi krwawe stłumienie w październiku 1956 roku powstania na Węgrzech przez wojska ZSRR. Na początku następnego roku odbyły się wybory, podczas których namawiano do pełnej akceptacji ustalonych przez władzę kandydatów. Rozpoczęto likwidację samorządów w zakładach przemysłowych, a w połowie roku rozpoczęto walkę ze zwolennikami reform, nazywanych „rewizjonistami”. W październiku 1957 roku zamknięto tygodnik „Po Prostu” co było symbolicznym końcem polskiego Października.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polskie władze na uchodźstwie
2  Testament Bolesława Krzywoustego
3  Kryzys państwa piastowskiego (1025-1039)Komentarze
artykuł / utwór: Polski październik 1956
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: