Polski październik 1956
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
[...] Zamierzenia wichrzycieli spaliły na panewce w momencie, gdy zostało to rozeznane przez olbrzymią większość klasy robotniczej, która odcięła się i odstąpiła od następnej fazy demonstracji, od ponurych popisów agentów i prowokatorów, występujących z bronią w ręku i atakujących gmachy publiczne.
[…]Krew przelana w Poznaniu obciążyła wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne podziemne, które są bezpośrednimi sprawcami zajść […] Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podniesienie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny.


W kolejnych miesiącach objawy kryzysu nasilały się, podobnie jak wzmagały się różnice pomiędzy frakcjami w PZPR. Powstała radykalna grupa pragnąca poszerzenia i pogłębienia demokratyzacji, swobody słowa, powrotu do „rewolucyjnych źródeł”. Samorządy robotnicze w zakładach domagały się zwiększenia wpływu robotników na zarządzanie.19 października 1956 roku rozpoczęło się zebranie VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR, na które nieoczekiwanie przybył do Warszawy przywódca ZSRR – Nikita Chruszczow. W kraju szerzyły się informacje o ruchach kolumn pancernych zmierzających w stronę stolicy. Władysław Gomułka przekonał rosyjskiego polityka, iż kontroluje zmiany zachodzące w Polsce i nie podważą one ustrojowych zasad funkcjonowania państwa. Dzień później nowy przywódca polskich komunistów wygłosił przemówienie, w których potępił „łamanie praworządności” w latach 1949-1955, jak i politykę gospodarczą i zbytnie uzależnienie od ZSRR oraz przedstawił program zmian.
Fragmenty wystąpienia Władysława Gomułki na VIII Plenum KC PZPR 20 października 1956roku
[…] Kultu jednostki nie można sprowadzić do osoby Stalina. Kult jednostki to pewien system, który panował w Związku Radzieckim i który przeszczepiony został do wszystkich bodaj partii komunistycznych, jak też szeregu krajów obozu socjalizmu, w ich liczbie i do Polski.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego
2  Polskie państwo pod okupacją
3  Polityka wewnętrzna Zygmunta I Starego (1506-1548)Komentarze
artykuł / utwór: Polski październik 1956
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: