Polski październik 1956
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wydarzeniu w kraju przyspieszył referat wygłoszony w lutym 1956 roku w Moskwie przez Nikitę Chruszczowa o „Kulcie jednostki i jego następstwach”, krytykujący mit nieomylnego Stalina oraz śmierć w Moskwie Bolesława Bieruta 12 marca. Na czele PZPR stanął Edward Ochab. Już na wiosnę 1956 roku w społeczeństwie coraz silniej odzywały się głosy postulujące:
 • zwolnienie i rehabilitację więźniów politycznych,

 • zmiany metod kierowania gospodarką,

 • jawność w polityce,

 • zwiększenie swobód politycznych,

 • zaprzestania forsownej industrializacji (wysokie normy, niskie płace).

Z kolei we władzach PZPR ścierały się dwie frakcje. Pierwsza – natolińczycy – opowiadała się za zachowaniem dotychczasowej linii w polityce, zaś druga – puławianie – pragnęła reform i kontrolowanej liberalizacji i demokratyzacji systemu. W kraju kolejne środowiska i grupy zawodowe dyskutowały o potrzebie zmian.

W czerwcu 1956 roku strajk na wieść o zmianie systemu płac rozpoczęli robotnicy zakładów metalowych w Poznaniu (zakłady Cegielskiego). Do nich przyłączyli się pracownicy innych fabryk w tym mieście. 28 czerwca zorganizowano stutysięczną manifestację, która władze postanowiły stłumić siłą. Do Poznania sprowadzono oprócz milicji wojsko oraz ponad 400 czołgów. Manifestanci żądali „chleba i wolności”, nieśli flagi narodowe, śpiewali patriotyczne pieśni, zaatakowali komitet partyjny i siedziby służb bezpieczeństwa, zniszczyli urządzenia zagłuszające zagraniczne stacje radiowe. W walkach, które trwały do 30 czerwca zginęło 70 osób, a kilkaset było rannych. Aresztowano około 700 manifestantów.
Przemówienie radiowe Józefa Cyrankiewicza na temat wydarzeń poznańskich z 29 VI 1956 roku
[…] nie trzeba ukrywać faktu, że zbrodniczy prowokatorzy wykorzystali istniejące bezsprzecznie bolączki i niezadowolenie w niektórych zakładach pracy z powodu trudności ekonomicznych […] decyzja o poprawieniu tych błędów zapadła ze strony rządu i partii jeszcze kilka dni temu. […]Nie przeszkodziło to prowokatorom w zorganizowaniu w czwartek demonstracji, którą od dawna przygotowali także przy pomocy przyjezdnych organizatorów. Na Poznaniu skupiła się cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby Poznań, miasto Międzynarodowych Targów i w okresie Targów - uczynić terenem zamieszek.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Unifikacja ziem polskich po odzyskaniu niepodległości
2  Zabór pruski, Rzeczpospolita Krakowska i Galicja (1815-1846)
3  Polityka wewnętrzna Stefana Batorego (1576-1586)Komentarze
artykuł / utwór: Polski październik 1956
  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: