Stalinizm w Polsce (1948-1955)
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wypełniając wolę narodu polskiego i zgodnie ze swym powołaniem - Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej uchwala uroczyście mniejszą Konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą naród polski i wszystkie organy władzy polskiego ludu pracującego kierować się winny celu:umacniania państwa ludowego jako podstawowej siły zapewniającej najpełniejszy rozkwit narodu polskiego, jego niepodległość i suwerenność; dalszego rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Polski oraz wzrostu jej sił;pogłębiania jedności i zwartości narodu polskiego w walce o dalsze polepszenie stosunków społecznych (...)zacieśniania przyjaźni i współpracy między narodami (...)


Wybory do sejmu były niedemokratyczne – jedyną listę kandydatów miał prawo ustalać Front Jedności Narodu, który tworzyły istniejące partie polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne uznające zasady socjalistycznego państwa. W 1952 roku na kandydatów Frontu Narodowego padło 99,8% głosów. Pierwsze lata powojenne to okres olbrzymiego entuzjazmu społecznego. Stosunek społeczeństwa do nowych władz nie był jednak jednoznaczny. Z jednej strony idee sprawiedliwości społecznej popierały osoby, którym zmiana systemu umożliwiła awans społeczny (także rolnicy przed rozpoczęciem akcji kolektywizacji). Przeciwne komunistom były środowiska związane z przedwojenną inteligencją. Formami protestu były w okresie stalinizmu m.in. strajki robotnicze, kolportowanie nieprzychylnych władzom plotek, opieszałość chłopów w dostawie kontyngentów czy niewstępowanie do PZPR. Wiara w słuszność socjalistycznych idei była jednak bardzo silna, o czym świadczyło poparcie dla Władysława Gomułki w 1956 roku.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
2  Polska gospodarka po przełomie 1989
3  Polska emigracja w latach socjalizmuKomentarze
artykuł / utwór: Stalinizm w Polsce (1948-1955)
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: