Stalinizm w Polsce (1948-1955)
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W kolejnych latach stalinizmu nacisk na całe społeczeństwo wzmożono nacisk, zwolnionych na mocy amnestii więźniów ponownie aresztowano. Sądzono zarówno członków dawnego PPS, SP, konspiratorów, partyzantów, jak i grupy wyższych oficerów z armii przedwojennej (pokazowy proces gen. Stanisława Tatara). Stale w więzieniach przetrzymywano około 30 tysięcy osób, a kilkadziesiąt zatrzymywano na kilka tygodni lub miesięcy. Rozbudowywano systematycznie aparat Urzędu Bezpieczeństwa (w 1953 roku – 33 tysiące funkcjonariuszy), Główny Zarząd Informacji i ich sieci agenturalne. Miały one swoje komórki w każdym większym zakładzie pracy. Uszczelniono granice, kontrolując wyjazdy obywateli. Prowadzono systematyczną kontrolę korespondencji. Na listach osób „podejrzanych” znalazło się w 1954 roku około 5 milionów osób. Ciągły stan zagrożenia powodował rozdwojenie społeczeństwa. Oficjalnie manifestowano entuzjazm i poparcie dla władz, wewnętrznie jej nie akceptując. Świadczyły o tym między innymi reżyserowane obchody 1 Maja, na których noszono portrety przywódców, oraz światłe slogany na transparentach.

W 1949 roku odbyła się sesja zjazdów wszystkich związków twórczych, na których postulowano o nowy wymiar sztuki związany z nowym kierunkiem - realizmem socjalistycznym. Narzucono jego zasady wszystkim artystom od architektów po poetów i kompozytorów. Upaństwowiono całą infrastrukturę kulturalną (kina, teatry, filharmonie, wydawnictwa). Przykładano wagę do masowości kultury, książki wydawano w wielkich nakładach, otwierano nowe teatry w mniejszych miastach, zakładano świetlice i zakładowe domy kultury. Propagowano wszystko co pochodziło zza wschodniej granicy, zaś dzieła zawierające akcenty narodowe usuwano w cień. Wszystko to służyło sowietyzacji kultury. W szkołach wprowadzono obowiązkowy język rosyjski, wykładano ideologiczną wersję historii („walka klas”), a podręczniki do niej tłumaczono z rosyjskiego. Szkoła stała się terenem indoktrynacji nowych władz, którym przede wszystkim służył Związek Młodzieży Polskiej. Innym narzędziem wpływania na świadomość młodych była dwuletnia obowiązkowa służba wojskowa. W wojsku odkąd na jego czele stanął marszałek Konstanty Rokossowski wszystkie kluczowe stanowiska objęli oficerowie radzieccy.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Kazimierza Odnowiciela
2  Elekcja i polityka zagraniczna Stefana Batorego (1576-1586)
3  Przyczyny dążeń do centralizacji państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowegoKomentarze
artykuł / utwór: Stalinizm w Polsce (1948-1955)
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: