Tworzenie się nowej władzy na ziemiach polskich. Manifest i działalność PKWN
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Rezultatem drugiej wizyty Stanisława Mikołajczyka w Moskwie w październiku 1944 roku była jego decyzja, wbrew opinii rządu emigracyjnego, o powrocie do kraju. Planował on pokonać obóz lubelski w demokratycznych wyborach do Sejmu Ustawodawczego. W listopadzie 1944 roku rząd Mikołajczyka podał się do dymisji, a Stronnictwo Ludowe wystąpiło z koalicji londyńskiej. Nowy rząd Tomasza Arciszewskiego pozbawiony był wyraźnego poparcia rządu angielskiego. W grudniu PKWN nawiązał kontakty z Francją, Czechosłowacją i Jugosławią, a 27 grudnia ZSRR zapowiedział uznanie PKWN jako oficjalnego rządu polskiego.

Środowiska związane z Delegaturą Rządu na Kraj oraz rządem londyńskim krytykowały pośpiech PKWN w przeprowadzonych działaniach zarówno politycznych, jak i gospodarczych. W konspiracji pozostała znaczna część oddziałów AK oraz BCh, a także członków partii – PPS-WRN, SL „Roch”, SN i SP. Propaganda podziemia londyńskiego zmierzała do podważenia autorytetu nowych władz, co prowadziło do bratobójczych walk.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Narodziny państwa polskiego
2  Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
3  Hołd PruskiKomentarze
artykuł / utwór: Tworzenie się nowej władzy na ziemiach polskich. Manifest i działalność PKWN
    Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)


    Imię:
    E-mail:
    Tytuł:
    Komentarz: