Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Pierwsze wiążące decyzje w sprawie polskiej, które zapadały na forum międzynarodowym, zostały wyartykułowane podczas konferencji w Teheranie. Konferencja wielkiej trójki (Józef Stalin – przywódca ZSRR, Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii, Franklin Delano Roosevelt) odbyła się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 1943 roku. Na spotkaniu ustalono, że przyszła polska granica ma oprzeć się na linii Curzona z 1920 roku. Polska miała w ramach rekompensaty otrzymać duże nabytki na zachodzie po linię Odry, lewobrzeżną część Opolszczyzny, Gdańsk oraz Warmię i Mazury. Armii Czerwonej pozostawiono otwarty zasięg ofensywy. Oznaczyło to, że Polska miała się znaleźć w strefie wpływów ZSRR. Władze polskie nie maiły na te ustalenia żadnego wpływu.
Dyskusja w sprawie Polski na konferencji w Teheranie – 1 grudnia 1943 roku
(…)
Churchill: Teraz znów chciałbym powrócić do sprawy polskiej, która wydaje mi się pilniejsza, ponieważ Polacy mogą narobić wiele szumu. Chciałbym odczytać swoją następującą w sprawie polskiej (…)
„Przyjęto w zasadzie, że ognisko państwa i narodu polskiego powinno znajdować się między tzw. linią Curzona a linią rzeki Odry, z włączeniem w skład Polski Prus Wschodnich i prowincji opolskiej. Jednakże ostateczne wytyczenie granicy wymaga dokładnych studiów i w niektórych punktach ewentualnego rozsiedlenia ludności. ”
Stalin: Rosjanie nie posiadają niezamarzających portów na Morzu Bałtyckim. Dlatego Rosjanom byłyby potrzebne porty niezamarzające: Konigsberg (Królewiec) i Mamel (Kłajpeda) oraz odpowiednia część terytorium Prus Wschodnich. Tym bardziej, że historycznie – są to odwieczne ziemie słowiańskie. O ile Anglicy zgodzą się na przekazanie wskazanego wyżej terytorium, to wyrazimy zgodę na zaproponowane przez Churchilla’a, sformułowanie.


W lutym 1944 roku brytyjski premier publicznie uznał za uzasadnione radzieckie roszczenia do ziem inkorporowanych w 1939 roku. Prezydent USA unikał zabrania w tej kwestii głosu.

Na konferencji w Jałcie, która odbyła się w dniach 4-11 lutego 1944 roku i miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu świata, Stalin uzyskał zgodę Roosevelta i Churchilla na pełną kontrolę nad Polską. Zapewnił o przeprowadzeniu szybkich wyborów w oparciu o Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Definitywnie uznano granicę wschodnią i potwierdzono rekompensaty na zachodzie. Alianci zachodni, świadomi, ze polska granica może stanowić granicę wpływów ZSRR za zachodzie, pragnęli jak najbardziej ją pomniejszyć .

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Bolesława Śmiałego (1058-1079)
2  Koronacja Bolesława Chrobrego
3  Panowanie Zygmunta Augusta i rozwój ruchu egzekucyjnego w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: