Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Deklaracja wielkiej trójki z konferencji w Jałcie

Zebraliśmy się na Konferencji Krymskiej, by załatwić nasze różnice zdań co do Polski. Przedyskutowaliśmy dokładnie wszystkie strony tego zagadnienia. Ponownie stwierdzamy nasze wspólne pragnienie ujrzenia Polski państwem silnym, wolnym, niepodległym i demokratycznym. W wyniku naszych rozmów uzgodniliśmy warunki, na jakich ma być utworzony nowy Polski Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej tak, aby uzyskał uznanie trzech głównych mocarstw. Osiągnięte porozumienie brzmi, jak następuje:
Nastała nowa sytuacja w Polsce na skutek jej zupełnego wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Wymaga to utworzenia Tymczasowego Rządu Polskiego, który będzie mógł być oparty na szerszej podstawie niż to było możliwe przed niedawnym wyzwoleniem Polski Zachodniej. Działający obecnie w Polsce Rząd Tymczasowy powinien być wobec tego zreorganizowany na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy. Ten nowy rząd powinien wtedy otrzymać nazwę Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej. (…)
Szefowie trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od niej w pewnych okolicach o pięć do ośmiu kilometrów na korzyść Polski. Uznają oni, że Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i na zachodzie. Uważają oni, że we właściwym czasie trzeba będzie zasięgać opinii nowego Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej co do wielkości tego przyrostu oraz że ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski będzie odroczone do konferencji pokojowej.


Ostatnia konferencja wielkiej trójki rozpoczęła się w Poczdamie 17 lipca 1945 roku i trwała do 2 sierpnia. Stany Zjednoczone reprezentował nowy prezydent – Harry S. Truman, a Churchilla w trakcie obrad (2 lipca) zastąpił premier Clement Attlee. Potwierdzono na niej postanowienia konferencji jałtańskiej z lutego 1945 roku.
Uchwały Konferencji Poczdamskiej w sprawie Polski – 2 sierpnia 1945 roku(…). Następstwem nawiązania przez rząd brytyjski i Stanów Zjednoczonych stosunków dyplomatycznych z Polskim Rządem Tymczasowym było cofnięcie ich uznania dawnemu Rządowi Polskiemu w Londynie, który już nie istnieje (…)


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Pierwsza wolna elekcja 1573 i panowanie Henryka Walezego (1573-1574)
2  Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
3  Rozwój opozycji 1970-1981. Powstanie „Solidarności”Komentarze
artykuł / utwór: Ustalenia pokojowe w sprawie polskiej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: