Polskie władze na uchodźstwie
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Polskie władze państwowe, które w nocy z 17 na 18 września przekroczyły granice z Rumunią, zostały pod naciskiem III Rzeszy internowane. 30 września 1939 roku prezydent Ignacy Mościcki, na podstawie konstytucji kwietniowej (prawo wyznaczania następcy), formalnie przekazał swe uprawnienia Władysławowi Raczkiewiczowi, dlatego ciągłość władzy Rzeczpospolitej została zachowana. Z inicjatywy generała Władysława Sikorskiego 1 października 1939 roku został zaprzysiężony polski rząd emigracyjny we Francji. Znaleźli się w nim przedstawiciele PPS, SL, SP oraz SN. Premierem, ministrem spraw wojskowych, a następnie (7 grudnia) wodzem naczelnym został generał Sikorski. Rząd Sikorskiego został uznany przez Francję, Wielką Brytanię i inne państwa zaprzyjaźnione i neutralne. Po formalnym rozwiązaniu przez prezydenta obu izb parlamentu powołano organ doradczy rządu – Radę Narodową, na której czele stanął Ignacy Paderewski. W grudniu 1939 rząd przedstawił program zawierający wizję powojennej Polski.
Deklaracja rządu na emigracji z 18 grudnia z 1939 roku
Nie przesądzając w niczym przyszłego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa, o którym zdecyduje kraj po odzyskaniu wolności rząd stwierdza:
Polska będzie państwem stojącym na gruncie kultury i zasad chrześcijańskich.
Polska będzie państwem demokratycznym, opartym o najszersze warstwy narodu. Swoboda jednostki i prawa obywatelskie zespolą się w niej w zapewnieniu rządów sprawnych, odpowiedzialnych i kontrolowanych przez rzetelne przedstawicielstwo narodowe, wybrane w uczciwych wyborach, dokonanych na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej.
W stosunkach gospodarczo-społecznych Polska urzeczywistni zasadę sprawiedliwości, prawo wszystkich do pracy, ze szczególnym, uwzględnieniem praw rzesz pracujących do ziemi i do warsztatów pracy.
Mniejszościom narodowym, które wraz z narodem polskim wzięły udział w walce i pozostały wierne państwu polskiemu, Polska zapewni sprawiedliwość, swobodny rozwój narodowy i kulturowy oraz opiekę prawa.
Wpatrzony w teraźniejszość i w przyszłość rząd polski pozostawia narodowi osąd nieszczęśliwego ostatniego okresu przeszłości, zapewniając, że ze swojej strony pragnie uczynić wszystko, ażeby raz na zawsze uniemożliwić nawrót do tych stosunków, które doprowadziły Polskę do przepaści.”
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Upadek systemu socjalistycznego w Polsce
2  Polskie państwo pod okupacją
3  Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiekKomentarze
artykuł / utwór: Polskie władze na uchodźstwie
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: