Eksterminacja ludności żydowskiej na terytorium Polski
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Polsce, mimo iż groziło to karą śmierci, uratowano dziesiątki tysięcy Żydów. Zakładano dla nich specjalne kryjówki, pomagano w ucieczkach z gett, dostarczano fałszywe dokumenty, żywność, odzież, lekarstwa. Po wojnie doceniono przypadki pomocy, nadając zasłużonym, medale „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Organizacją, która pomagała Żydom była między innymi „Żegota” (przemycanie żywności i lekarstw do gett, pomoc w ucieczkach), która funkcjonowała przy podziemnym Departamencie Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj. We wrześniu 1942 roku powstał Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, który przekształcił się w Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Trzeba jednak pamiętać, że wśród Polaków istnieli także kolaboranci, którzy wydawali przedstawicieli ludności żydowskiej okupantowi.

Ludność żydowska na ogół nie miała możliwości zbuntowania się przeciwko swojemu losowi. Wyjątek stanowiło powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Na jego czele stanęła Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB) dowodzona przez Mordechaja Anielewicza. Na wieść o likwidacji getta grupy Żydów zaatakowały oddziały niemieckie. Do 27 kwietnia powstańcy bronili się na ulicach, następnie do połowy lipca w ostrzeliwanych i palonych domach. W powstaniu zginęło około 7 tysięcy Żydów, pozostałych zgładzono w Treblince. Powstanie miało przede wszystkim znaczenie symboliczne – świadczyło o pragnieniu ocalenia swej godności w obliczu niechybnej śmierci, a także było apelem do międzynarodowej opinii. Podobny los jak Żydów spotkał Cyganów. Z około 80 tysięcy przedstawicieli tej mniejszości 2/3 zginęło z rak hitlerowców przede wszystkim w obozach koncentracyjnych.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
2  Zasady Konstytucji 3 Maja
3  Sytuacja międzynarodowa i krajowa przez wybuchem powstania styczniowegoKomentarze
artykuł / utwór: Eksterminacja ludności żydowskiej na terytorium Polski
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: