Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Jednym z okrutniejszych aktów terroru były masowe egzekucje. W Bydgoszczy rozpoczęły się już 5 września 1939 roku. Do listopada 1939 roku w rozstrzelano około 20 tysięcy cywilów pochodzących z miasta i okolic. 6 listopada 1939 roku aresztowano zebranych w gmachu Collegium Novum pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej. Pod naciskiem opinii światowej więźniów zwolniono, jednak wielu z nich nie udało się przeżyć. W maju 1940 roku w ramach akcji „AB” rozpoczęła się eksterminacja polskiej inteligencji – do sierpnia zamordowano około 3,5 tysiąca wybitnych Polaków.

Największym symbolem tych zbrodni jest rozstrzelanie 358 osób w dniach 20-21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą (m.in. zginęli Maciej Rataj, Janusz Kusociński). W sumie w 20 egzekucjach zamordowano około 1,7 tysięcy osób. Ten rodzaj terroru przyniósł śmierć około 200 tysiącom ofiar. Mordy na pracownikach uniwersyteckich miały miejsce także w Poznaniu po wkroczeniu wojsk niemieckich oraz w 1941 roku we Lwowie (zginęli m.in. Kazimierz Bartel, Tadeusz Boy-Żeleński). Wyroki śmierci wydawane były bez procedury sądowej, według zasady: „jedynym źródłem ustawodawstwa jest wola narodowej społeczności wyrażająca się w osobie frera”.Masowej eksterminacji ludności cywilnej służyły obozy koncentracyjne, gdzie internowano, wykorzystywano, a następnie gładzono więźniów. Pierwszy obóz koncentracyjny w Niemczech założono w 1933 roku w Dachau, następne powstały w Buchenwaldzie, Sachsenhausen i Ravensbrk. Zesłano tam do wybuchu wojny około 170 tysięcy przeciwników politycznych i kryminalistów. Po wybuchu wojny hitlerowcy rozwinęli sieć obozów, przekształcając je w maszyny do ludobójstwa. System obozów obejmował: ośrodki natychmiastowej zagłady, obozy koncentracyjne, obozy karne, przejściowe, pracy. Trafiali do nich wszelcy podejrzani o działalność antyniemiecką, cywile z łapanek ulicznych, jeńcy radzieccy, a przede wszystkim ludność żydowska. W Polsce obozy koncentracyjne zaczęto tworzyć od wiosny 1940 roku. Obok obozów koncentracyjnych, takich jak Oświęcim-Brzezinka, Majdanek, utworzono ośrodki natychmiastowej zagłady: w Bełżcu, Chełmie, Sobiborze, Treblince. Panowały w nich skrajnie nieludzkie warunki – ludzi wykańczała praca ponad siły, głód, choroby. Chorych i niezdolnych do pracy zabijano w komorach gazowych, a ich ciała spalano w krematoriach. Wieziono tam tych, których nie rozstrzelano m.in. inteligencję, oficerów i księży, także chłopów z wysiedlonej Zamojszczyzny czy 70 tysięcy wygnańców po powstaniu warszawskim. Największym w historii obozem koncentracyjnym był obóz utworzony w kwietniu 1940 roku w Oświęcimiu. Łącznie w Auschwitz-Birkenau zginęło od 3 do 4 milionów osób.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Konflikty polsko-krzyżackie XIV-XV wiek
2  Konflikt o Inflanty
3  Demokracja parlamentarna II Rzeczypospolitej do zamachu majowego 1926 rokuKomentarze
artykuł / utwór: Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: