Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Eksploatacja gospodarcza polegała na obowiązkowych kontyngentach na produkty rolne, które odbierane były często przy użyciu siły. Na terenach GG stosowano bezpośrednią grabież mienia, urządzeń, surowców, przejmowanie majątków i dóbr, a także wprowadzono specjalny system podatkowy, zaniżano płace, zarządzano kontrybucje. Zagrabiono także wiele dział sztuki i bezcennych eksponatów. Kontrolowano obrót artykułami żywnościowymi co powodowało stan niedożywienia całego społeczeństwa. Wolny rynek był czarnym rynkiem. Obowiązek pracy na rzecz Niemiec w GG mieli obywatele polscy w wieku 14-60 lat.

Społeczeństwo polskie musiało przystosować się do nowych warunków. Rozwinęło się „życie na niby”: szmugiel, wyrabianie fałszywych dokumentów, fikcyjne zatrudnienia, kradzieże, unikanie opłat i podatków. Źródłem utrzymania dla wielu stał się drobny handel i chałupnictwo. Pojawiały się także postawy donosicielstwa, kolaboracji i „szmalcownictwa” (m.in. szantażowanie ludności żydowskiej). W GG zaostrzyły się konflikty narodowe, szczególnie konflikt polsko-ukraiński i polsko-litewski (terroryzowanie ludności, wzajemne czystki etniczne, akty odwetowe wobec ludności cywilnej), ujawniały się także postawy antysemickie.
Fragment dokumentu dotyczącego traktowania Polaków na terenie Generalnej Guberni
Zastrzeżenia budzą już związki śpiewacze, krajoznawcze, turystyczne, sportowe i towarzyskie, gdyż mogą prowadzić one do podtrzymania czynnika narodowościowego. Zastrzeżenia takie budzą zwłaszcza związki gimnastyczne i sportowe, gdyż służą podniesieniu fizycznej tężyzny ludności, w czym Rzesza nie ma żadnego interesu. Uniwersytety i szkoły wyższe oraz zawodowe i średnie jako ośrodki polskiego wychowania szowinistycznego zasadniczo powinny ulec likwidacji. Dopuszczone będą szkoły powszechne, w których będzie wolno uczyć się jedynie najprostszych wiadomości podstawowych, jak rachowania czytania i pisania. (…)
Szkoły takie będą miały na celu przygotowanie do zawodów rolniczych, rzemieślniczych i prostych zawodów przemysłowych.
W Generalnym Gubernatorstwie zastosowano też specjalną politykę germanizacyjną wobec dzieci i młodzieży. Przymusowej germanizacji poddano około 150 tysięcy dzieci, które wywieziono w głąb Niemiec. W 1944 roku zmuszano ludność polską w celu pozyskania nowych rekrutów do zapisów na Niemiecką Listę Narodowościową (Deutsche Volksliste), głównie na Śląsku i Pomorzu.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Powstania kozackie na Ukrainie
2  Pierwsze państwa słowiańskie
3  Polityka wewnętrzna Zygmunta I Starego (1506-1548)Komentarze
artykuł / utwór: Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: