Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Na ziemiach wcielonych prowadzona była zakrojona na szeroka skalę germanizacja. Polskich mieszkańców przesiedlano do Generalnego Gubernatorstwa lub wywożono w głąb Rzeszy na przymusowe roboty (w ciągu niespełna roku wysiedlenia objęły 925 tysięcy osób). Szybkiej germanizacji sprzyjała akcja wpisywania polskich obywateli pochodzenia niemieckiego na Deutsche Volksliste. Pod przymusem zdołano na nią wciągnąć około 2 miliony Polaków. Zagrabiono także cały majątek państwowy, zakazano polskiej działalności gospodarczej i kulturalnej. Obowiązek pracy na rzecz III Rzeszy mieli obywatele polscy w wieku 14-65 lat. W 1942 roku rozpoczęła się akcja wysiedlania Polaków z Zamojszczyzny, która mieli zasiedlić koloniści niemieccy z krajów nadbałtyckich, Wołynia i Rumunii (w sumie wysiedlono ok. 110 tysięcy osób). Ostatnią największa akcja wysiedleńczą było usunięcie z Warszawy po upadku powstania około 650 tysięcy mieszkańców.

Obok przesiedleń najbardziej dotkliwe było wysyłanie ludności do pracy przymusowej w III Rzeszy – do jesieni 1944 roku na roboty przymusowe trafiło około 2,8 miliona Polaków z terenów okupowanych przez hitlerowców. Przez cały okres okupacji trwały akcje odwetowe i pacyfikacyjne związane najczęściej z zamachami na Niemców i działalnością oddziałów partyzanckich. Polaków uważano za poddanych, zaś ludność żydowska i cygańską za bezpaństwowców. Dekretem Hitlera z 12 października 1939 roku utworzono, podzielone na cztery dystrykty (krakowski, lubelski, radomski i warszawski) Generalne Gubernatorstwo. Po inwazji Niemiec na ZSRR do GG przyłączono południowo-wschodnie tereny II RP (utworzono piąty dystrykt Galicja). Stolicą Generalnego Gubernatorstwa został Kraków. Na Wawelu rezydował generalny gubernator – Hans Frank. Powołano także swoisty zarząd, który składał się wyłącznie z Niemców. Jedynymi polskimi instytucjami zostały Polska Policja (sprawy porządkowe) i podstawowe oraz zawodowe szkoły (wycofano zajęcia z języka polskiego, historii i geografii). Nadal funkcjonowały Kościół katolicki oraz Rada Główna Opiekuńcza.

Głównym zadaniem jakie miało spełniać Generalne Gubernatorstwo była eksterminacja ludności i eksploatacja gospodarcza. Zgładzeniu miała ulec przede wszystkim warstwa inteligencka, a także uświadomieni robotnicy i chłopi. Miało to na celu przekształcenie narodu polskiego w masę „podludzi”, nieświadomych swej historii. Likwidowano wszystkie przejawy polskości – pomniki, tablice. Szkolnictwo zachowano jedynie na poziomie podstawowym, pozwolono na kształcenie w szkołach średnich zawodowych. Kina, teatry i inne instytucje kultury zajęte zostały na potrzeby ludności niemieckiej. Podstawą działania był terror, który gwarantowała działalność gestapo oraz SS. Liczba funkcjonariuszy SS i policji sięgała nawet 150 tysięcy ludzi.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Panowanie Jana III Sobieskiego
2  Ustrój Królestwa Polskiego (1815-1830)
3  Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór PolskiKomentarze
artykuł / utwór: Okupacja niemiecka na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: