Kampania wrześniowa
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Polska do momentu niemieckiej agresji zdołała zmobilizować 39 dywizji piechoty, 11 brygad kawalerii, 2 brygady pancerno-motorowe, 5 brygad piechoty oraz jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza i Obrony Narodowej, tj. około 900 tysięcy żołnierzy. Siły zbrojne Niemiec liczyły 2 mln 750 tysięcy żołnierzy, z czego 1 mln 850 tysięcy skierowano do ataku na Polskę. Olbrzymie nakłady finansowe na rozwój wojsk pancernych i lotnictwa uczyniły z Wehrmachtu najsilniejszą armię w Europie. Przeciwko 3 tysiącom czołgów i samochodów pancernych, 1640 samolotom myśliwskim i bombowym Polska mogła przeciwstawić 900 czołgów i samochodów pancernych oraz 400 samolotów bojowych.

Główne dowództwo kampanii przeciw Polsce sprawował generał Walther von Brauchitsch. Utworzono dwie Grupy Armii - „Północ” (złożona z 3 i 4 Armii – 21 dywizji), którą dowodził gen. Fedor von Bock i „Południe” (8,10 i 14 Armia – 36 dywizji), dowodzonej przez generała Gerda von Rundstedta. Polski plan obrony („Zachód”) zakładał rozlokowanie sił polskich półkolem wzdłuż granicy państwa, a ostateczna linia obrony miała być oparta o rzeki Narew, Wisłę i San. Naczelne dowództwo zgodnie z konstytucją przejął marszałek Edward Rydz-Śmigły, zaś Wojsko Polskie podzielono na siedem głównych związków:
 • Samodzielna Grupa Operacyjna „Narew” - gen. Czesław Młot-Fijałkowski;

 • Armia „Modlin” – gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz;

 • Armia „Pomorze” - gen. Władysław Bortnowski;

 • Armia „Poznań” - gen. Tadeusz Kutrzeba;

 • Armia „Łódź” - gen. Juliusz Rómmel;

 • Armia „Kraków” - gen. Antoni Szylling;

 • Armia „Karpaty” - gen. Kazimierz Fabrycy;

 • Armia „Prusy” - Stefan Dąb-Biernacki (Główny Odwód Naczelnego Wodza).

Plany wojskowe zakładały obronę niezbędnych do prowadzenia wojny obszarów, zadanie Niemcom jak największych strat przez siły odwodowe, próbę niedopuszczenia do rozbicia głównych sił, a następnie działania stosowne do sytuacji po odciążeniu frontu przez wojska sprzymierzonych mocarstw.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Zabór pruski w dobie Bismarcka
2  Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim 1454-1466
3  Stalinizm w Polsce (1948-1955)Komentarze
artykuł / utwór: Kampania wrześniowa
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: