Przyczyny wybuchu II wojny światowej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
III Rzesza od dojścia Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku zaczęła łamać europejskie postanowienia, które miały zapobiec rozwojowi militarnemu Niemiec. Pierwszym wyłomem w systemie wersalskim była remilitaryzacja Nadrenii (tereny przygraniczne, na których wojska niemieckie miały zakaz stacjonowania) mimo sprzeciwu Francji. Niemcy szybko rozbudowywały swój potencjał militarny. Bezkarność Hitlera potęgowała polityka przyjęta przez Francję i Wielką Brytanię – polityka oddalania groźby poprzez ustępstwa – polityka appeasementu. Wierzono, że spełnienie żądań Hitlera zapobiegnie wybuchowi wojny. Kolejnym krokiem przywódcy III Rzeszy był Anschluss (przyłączenie) Austrii. Na konferencji w Monachium (29-30 września 1938 roku) Hitler uzyskał w drodze pokojowej czeskie Sudety.

Pretensje niemieckie do Polski były wyrażane od momentu podpisania traktatu wersalskiego. Głównie chodziło o „korytarz” (połączenie Prus Wschodnich zresztą III Rzeszy), Śląsk i Wolne Miasto Gdańsk. 24 października 1938 roku żądanie przyłączenia do Niemiec Gdańska i wybudowania eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez polskie Pomorze przedstawia ambasadorowi polskiemu – Józefowi Lipskiemu – minister Ribbentrop, ma to doprowadzić do „ostatecznego uregulowania stosunków polsko-niemieckich”. Polska zdecydowanie te żądania odrzuciła. Spowodowało to rozpoczęcie nagonki na II Rzeczpospolitą w niemieckiej prasie, liczne prowokacje, a także ruchy niemieckich wojsk przy granicy z Polską. W styczniu 1939 roku Joachim von Ribbentrop zaproponował Polsce neutralność w przyszłej wojnie z Wielką Brytanią i Francją w zamian za pomoc gospodarczą i sojuszniczy udział. Polska te propozycję stanowczo odrzuciła. 10 marca 1939 roku Stalin wygłasza słynną kasztanową mowę, w której zapowiadał zbliżenie niemiecko-sowieckie. W swoim referacie Stalin stwierdził, że „Związek Radziecki może porozumieć się z każdym państwem, bez względu na jego ustrój”.

15 marca 1939 roku pod pretekstem obrony państwa słowackiego Hitler zajął Czechy i Morawy (utworzenie Protektoratu Czech i Moraw), a 22 marca 1938 roku Litwa zrzekła się na rzecz Niemiec okręgu Kłajpedy. Krąg wokół Polski coraz bardziej się zacieśniał. W połowie kwietnia rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do uderzenia na Polskę pod kryptonimem „Fall Weiss”.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Plemiona polskie
2  Eksterminacja ludności żydowskiej na terytorium Polski
3  Chrzest Polski - przyczyny, skutkiKomentarze
artykuł / utwór: Przyczyny wybuchu II wojny światowej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: