Przyczyny wybuchu II wojny światowej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię
Narew-Bug-Wisła-San
. Kwestia, czy w interesie obu stron uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowane dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą kwestię tę na drodze przyjacielskiego porozumienia.
3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, to ze strony rosyjskiej podkreśla się zainteresowanie Besarabią. Ze strony Niemiec stwierdza się zupełnie desinteresseme odnośnie tego terytorium.
4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób tajny.
Podpisali:
W imieniu rządu Niemiec - J. Ribbentrop
Pełnomocny przedstawiciel rządu ZSRR - W. Mołotow
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Hołd Pruski
2  Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
3  Powstania kozackie na UkrainieKomentarze
artykuł / utwór: Przyczyny wybuchu II wojny światowej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: