Rozwój partii politycznych w II Rzeczpospolitej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Deklaracja Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem z 20 stycznia 1928 roku

Idziemy do obecnych wyborów z hasłem, by to przeklęte zło, które trawiło tak jeszcze niedawno nasze Państwo, nie mogło nigdy powrócić. (...) Miały być nasze dotychczasowe sejmy stróżem praw, a więc przede wszystkim tej powszechnie uznanej zasady, że nie wolno ciałom prawodawczym, pod grozą zniszczenia siły Państwa, sięgać po władze wykonawczą. Sejmy nasze tę podstawą zasadę systematycznie gwałciły do maja 1926r.; deptały praworządność każdego dnia i każdej godziny. ( ... )
W całym kraju jak długi i szeroki, zarówno w biurach ministerstw, jak i najwyższych urzędników, szalała zaraz ingerencji prezesów klubów, posłów, prowincjonalnych dygnitarzy partyjnych, pospolitych agitatorów. Młoda i nie dość silna i zwarta machina państwowa stała się żerowiskiem najsprzeczniejszych wpływów i protekcji, które decydowały o wykonaniu czy poniechaniu ustaw, o rozporządzeniach, o mianowaniach. ( ... )
Nakazem chwili obecnej jest nie dopuścić do powrotu tych metod rozprzęgania Państwa. Musimy dążyć do tego, by przyszły Sejm i Senat wzmocniły władzę Prezydenta, dokonały mądrego w zasadach i praktyce rozdziału uprawnień władzy wykonawczej i poprawiły nasz ustrój, tak by gwarantował siłę i sprawność w rządzeniu. Bez tego nie będzie można kontynuować tej poprawy stosunków, które wszyscy dziś naocznie widzą. Bez siły Państwa i rządu na nic wszelkie programy i najpiękniejsze hasła, bo nikt ich wtedy w życie wprowadzić nie zdoła. Bez dobrego ustroju Państwa nie ma dobrobytu ogólnego. Bez dobrobytu - słabi i uzależni być musimy, niezdolnymi do istotnego zwalczania komunizmu i anarchii. ( ... )
Pragniemy, by przyszli posłowie zwracali szczególną uwagę na zagadnienia gospodarcze naszego młodego Państwa, dążyli do planowego wzmożenia produkcji krajowej, podniesienia zdolności wytwórczej na wszystkich polach pracy polskiej, i by ten trud godzenia interesów podejmowali bez uprzedzeń i animozji partyjnych. ( ... )
Dlatego uważamy, że współpraca z rządem Marszałka Piłsudskiego jest dziś dla każdego obywatela nakazem obowiązku patriotycznego i mądrością stanu ( ... )


Po śmierci Marszałka nastąpił okres walki o władzę. BBWR poniósł klęskę w wyborach wrześniowych 1935 roku, w wyniku której został rozwiązany. Wyłoniły się trzy grupy: grupa zamkowa – zwolennicy prezydenta Ignacego Mościckiego o umiarkowanym programie, grupa wojskowa (Edward Rydz-Śmigły) opowiadająca się za rządami silnej reki oraz niezależni (ulica Wierzbowa – Józef Beck).

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 - 


  Dowiedz się więcej
1  Sytuacja międzynarodowa i krajowa przez wybuchem powstania styczniowego
2  Demokracja parlamentarna II Rzeczypospolitej do zamachu majowego 1926 roku
3  Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)Komentarze
artykuł / utwór: Rozwój partii politycznych w II Rzeczpospolitej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: