Unifikacja ziem polskich po odzyskaniu niepodległości
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Unifikacja ekonomiczna

Głównym problemem po odzyskaniu niepodległości była ekonomiczna unifikacja kraju i zapewnienie mu równomiernego rozwoju. Trzeba pamiętać, że przez 123 lata obszary kraju należały do trzech państw zaborczych, których dążenia gospodarcze znacznie się różniły. Najbardziej rozwinięty był rejon zaboru pruskiego, a także Górny Śląsk, który przez wiele wieków leżał poza obszarem polskiej państwowości. W zaborze rosyjskim rozwinięte były okręgi: łódzki, warszawski i Zagłębie Dąbrowskie. Z kolei w zaborze austriackim zarówno przemysł jak i rolnictwo było na bardzo niskim poziomie. Ponadto przed wojną nie istniała na większą skalę współpraca handlowa pomiędzy poszczególnymi zaborami. Różnice istniały także w rozwoju sieci komunikacyjnych (drogi, koleje). Głównym zadaniem było stworzenie jednolitego rynku ogólnopolskiego.

Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła stopniowa odbudowa polskiej gospodarki. Przede wszystkim Polska była jednym z głównych producentów zbóż w Europie (główne uprawy na południu i wschodzie). Dzięki zamówieniom wojennym od końca 1919 roku rozwijał się przemysł zbrojeniowy, włókienniczy i rzemiosło. Przyłączenie w 1922 roku Górnego Śląska znacznie poprawiło sytuację gospodarczą kraju. Strategicznym posunięciem była decyzja z 1922 roku o budowie portu w Gdyni, co miało na celu uniezależnienie się od zdominowanego przez Niemców Gdańska. W kolejnych latach otworzono nowoczesny port, połączono go koleją z Katowicami, zaczęto tworzyć polską flotę handlową i wojenną.W kraju należało szybko wprowadzić ujednolicony system finansowy i podatkowy. Z powodu braku kapitału władze decydowały się na druk nowych pieniędzy, co doprowadziło do wzrostu inflacji (ceny na artykuły wzrosły, spadły realne dochody ludności). Zapaść systemu finansowego i hiperinflacja w 1924 roku wymusiły przeprowadzenie przez rząd Władysława Grabskiego reformy skarbu. Wprowadzono nową jednostkę monetarną – polskiego złotego, zreformowano system podatkowy, utworzono nowy Bank Polski. Udało się uzyskać zagraniczne pożyczki. Dzięki temu do 1929 roku (kryzys światowy) w polskiej gospodarce panowała koniunktura.

Unifikacja społeczna

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 - 


  Dowiedz się więcej
1  Kampania wrześniowa
2  Polska w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)
3  Seniorat w dziejach Polski średniowiecznejKomentarze
artykuł / utwór: Unifikacja ziem polskich po odzyskaniu niepodległości
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: