Ziemie polskie u progu I wojny światowej
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W zaborze pruskim spory o zajęcie stanowiska wobec nadciągającej wojny nie były tak ostre. Postępująca germanizacja powodowała, że najbardziej atrakcyjne były hasła Narodowej Demokracji przeciwstawiającej Rosję Niemcom. Polityka władz wciąż skupiała się na rugowaniu Polaków z ziemi, ograniczania praw polskości, a zwłaszcza posługiwania się polskim językiem. Działania hakatystów doprowadziły między innymi do wydarzeń we Wrześni w maju 1901 roku. Polskie dzieci, zmuszane do odmawiania pacierza w języku niemieckim sprzeciwiły się, za co zostały pobite. Rodzice, którzy wtargnęli do szkoły w obronie dzieci, zostali aresztowani – zastosowano wobec nich represje. W obronie praw dzieci stanęła międzynarodowa opinia publiczna.

Komisja Kolonizacyjna wciąż powiększała swój budżet, jednak polski stan posiadania nie zmniejszył się. W Polaków wymierzone było prawo o wznoszeniu zabudowań na nowo zakupionych gruntach (tylko za specjalnym zezwoleniem) z 1904 roku, a także ustawa z 1908 roku pozwalająca na przymusowe wywłaszczenie Polaków z ziemi. Ustawy te ograniczały możliwość legalnej działalności polskich organizacji narodowych. Głównym orężem germanizacji była szkoła z językiem niemieckim i wojsko ze wzorową dyscypliną.

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Polska droga do zjednoczonej Europy
2  Pierwsze próby zjednoczeniowe
3  Polska gospodarka po przełomie 1989Komentarze
artykuł / utwór: Ziemie polskie u progu I wojny światowej
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: