Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Ożywienie polityczne na ziemiach polskich pod zaborami rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Z jednej strony wypalały się idee pracy organicznej, a dojrzałość zyskiwało nowe pokolenie, z drugiej napływały ważkie idee z państw europejskich. Na większe zainteresowanie polityką wpłynął także szybki rozwój przemysłu i pojawienie się kwestii robotniczej.

Idee nacjonalistyczne

W Warszawie w 1886 roku zostało założone pismo „Głos” (Jan Ludwik Popławski, Józef Potocki, Marian Bohusz), które odwoływało się do koncepcji demokratycznych, a także podkreślało rolę ludu w ciągłości narodowej tradycji. Założyciele pisma pragnęli aktywizacji ideowej. Uczestnicy powstania dążyli do ożywienia narodowych tęsknot za niepodległością. Między innymi Zygmunt Miłkowski za pośrednictwem Zygmunta Balickiego spowodował w 1886 roku powstanie Związku Młodzieży Polskiej (Zet), organizacji, która dążyć miała do niepodległości Polski. Z jego inicjatywy rok później powstała w Genewie Liga Polska, której zadaniem było „przysposobienie i skupienie wszystkich sił narodowych celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych na podstawie federacyjnej i z uwzględnieniem różnic narodowościowych”.
Ustawa Ligi Polskiej z 1887 roku
1.Zadaniem Ligi jest przysposobienie i skupienie wszystkich sił narodowych, celem odzyskania niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych, na podstawie federacyjnej i z uwzględnieniem różnic narodowościowych, nie spuszczając z oka i tych części dawnej Rzeczpospolitej, co od niej odpadły. (...)
10. Centralizacja jako władza zwierzchnia powinna ująć całkowicie sprawę narodową w swojej ręce i nie spuszczając z oka niczego, co by jej pomóc lub zaszkodzić mogło, postawić ją powoli i oględnie na stanowisku sprawy europejskiej.
11.Zasadą, której się Centralizacja trzyma i w umysł wpajać będzie, jest, że naród polski na żadną obcą, pomoc liczyć nie może, tak długo, aż za pomocą wyrobienia w sobie siły i wykazywania takowych pozyska ufność polityczną. (...)
15.Centralizacja winna obmyśleć i przygotować wszystkie środki do czynnego wystąpienia narodowego w chwili stosownej i starać się, nie tylko zdarzenia umożliwiające ruch narodowy przewidywać, ale w miarę możności i wywoływać te zdarzenia i wypadki, które by obronę praw narodowych ułatwić nam mogły.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Upadek systemu socjalistycznego w Polsce
2  Przyczyny dążeń do centralizacji państwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego
3  Powstanie i rozwój państwa krzyżackiego w PrusachKomentarze
artykuł / utwór: Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: