Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Historia Polski klp.pl klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Na posłów do sejmu zalecać będziemy tylko takich, którzy na zgromadzeniach wyborców zobowiążą się jako posłowie: (...)
4.Dążyć do równomiernego rozkładu ciężarów publicznych, a w szczególności do ulg dla rolnictwa, przemysłu i rzemiosła (...);
7.Popierać oświatę przez mnożenie liczby szkół ludowych (średnich kosztem skarbu państwa), polepszenie bytu nauczycieli ludowych a ułatwienie młodzieży dostępu i uczęszczania do szkół średnich przez zmianę utrudniających w tym względzie przepisów organizacyjnych szkolnictwa ludowego, obniżenie czesnego i zniesienie przymusowego umundurowania. Zarazem popierać oświatę fachową przez odpowiednia organizację szkół przemysłowych i rolniczych. Czynić w ogóle wszystko, co oświatę publiczną ułatwia i nie utrudnia.
8.Domagać się uproszczenia sądownictwa w sprawach spornych i niespornych i zniesienia uciążliwych opłat do wymiaru sprawiedliwości przywiązanych (...)
11.Przyspieszyć zmianę ustawy ludowej w tym kierunku, aby ciężar budowy i utrzymania dróg był rozłożony według stopy podatkowej ze skasowaniem myt (...);
13.W interesie rękodzielnictwa upominać się o wydanie ustawy przemysłowej, która by chroniła drobny przemysł przed nawałą szalbierczych przedsiębiorstw fabrycznych ze szkodą publiczności, a przemysł domowy do ucisku fiskalnego;
14.Starać się o tępienie lichwy i organizację kredytu dla drobnego rolnika i przemysłowca;
17.Naglić na rychle zaprowadzenie krajowych przytulisk dla kalek i starców, domów przymusowej pracy i kolonii karnych, tudzież używania więźniów kryminalnych do wszelkich robót publicznych ;
19.Wejżeć na politykę cłową państwa, by wyrobom przemysłu krajowego zapewniony mógł być odbyt na wschodzie;
20.Przyśpieszyć organizację obrony od pożarów z równoczesnym utworzeniem krajowego funduszu pożyczkowego na przyrządy ogniowe dla gmin i zaprowadzeniem przymusu asekuracyjnego;(...)
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 - 


  Dowiedz się więcej
1  Wojny polsko-rosyjskie (do 1686 roku)
2  Polska za Jana I Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506)
3  Panowanie Zygmunta Augusta i rozwój ruchu egzekucyjnego w PolsceKomentarze
artykuł / utwór: Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach polskich
Linia  Dodaj komentarz (komentarz może pojawić się w serwisie z opóźnieniem)
  Linia

  Imię:
  E-mail:
  Tytuł:
  Komentarz: